snarvei 4

Over 40 prosent av brannene forårsakes av feil bruk eller feil på elektriske anlegg og apparater. Eier og bruker er ansvarlige for at apparater og anlegg er i orden.

Over 40 prosent av brannene forårsakes av feil bruk eller feil på elektriske anlegg og apparater. Eier og bruker er ansvarlige for at apparater og anlegg er i orden.